Struktura Łukasz Lewandowski

PANORAMA
image-467

Wnętrze kościoła

Data: 2010

Zespół: arch.Łukasz Lewandowski

Lokalizacja: Gliwice, ul.Wiejska kościół p.w.św Gerarda

Projekt zakładał aranzację wnętrza ścian w części prezbiterium (elementy drewniane-krzyż obrazy boczne, kamienny ołtarz, ambona), kapliczki bocznej i chrzcielnicy wraz z dodatkowymi elementami jak świeczniki. Gotowy efekt zobaczyć można na mszy w kościele przy ul. Wiejskiej