Struktura Łukasz Lewandowski

ACCamera_4
image-550

Wnętrze mieszkania w bloku

Data: 2012

Zespół: arch.Łukasz Lewandowski

Lokalizacja: Gliwice Łabędy

Projekt całkowitego przekształcenia układu funkcjonalno-przestrzennego w niewielkim mieszkaniu w Gliwicach. Mieszkańcom zależało na nowoczesnej prostocie w połączeniu ciekawą kolorystyką.