Skip links
Explore
Drag
Projekt budowlany

Leśny dom na skarpie

W miejscowości Koleczkowo koło Gdyni powstanie nietypowy dom w nietypowym otoczeniu. Strome nachylenie terenu oraz las to środowisko naturalne dla tego rodzaju architektury.
Zjazd do garażu zostanie zabezpieczony przed zamarzaniem matami grzewczymi. Mury oporowe oraz zabezpieczenie terenu będzie wymagało sporych prac ziemnych. Inwestycja wymaga wycinki niektórych drzew ale jednogłośnie z klientem położyliśmy szczególny nacisk na potrzebę zachowania pierwotnego drzewostanu w zakresie tak dużym jak to tylko możliwe. Na szczęście w miejscu gdzie stanie sam budynek nie ma wielu drzew o znaczących rozmiarach.

Zespół:

arch.Łukasz Lewandowski

Lokalizacja:

Koleczkowo

Data:

2022

Status:

w trakcie przygotowywania dokumentacji

This website uses cookies to improve your web experience.